Bước ngoặt trong thủ tục đăng ký đầu tư

| 28/07/2016

Cùng với quy định về bãi bỏ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong nước việc quy định rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng được coi là một bước ngoặt đột phá về thủ tục đăng ký đầu tư mà Luật đầu tư 2014 đang có.

Theo đó, luật mới quy định thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư; còn đối với các dự án đầu tư không phải xin chủ trương đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Tiếp theo, khi muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh sẽ là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ.

Bước ngoặt trong thủ tục đăng ký đầu tư

Có thể nhìn nhận rõ ràng quy định của luật mới đã góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, nhất là với đầu tư nước ngoài, phù hợp hơn với quy định trong thông lệ quốc tế và quốc gia của các nhà đầu tư nước ngoài khi đến đầu tư tại Việt Nam. Sẽ chẳng nhận ra ý nghĩa của điều này khi chúng ta không tìm hiểu đến thực tế của những dự án bị chậm tiến độ thực hiện mặc dù đã được ra quyết định chủ trương đầu tư nhưng mãi vẫn không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thử đặt mình vào địa vị của các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vấn đề cốt lõi mà họ quan tâm là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để có thể tiến hành các kế hoạch đã vạch định trong dự án đầu tư mà mãi không có hồi đáp thì câu chuyện thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Nhà nước mãi chỉ là những ý tưởng không được thực hiện mà thôi. Với những điểm mới tích cực này luật đầu tư 2014 sẽ là bước ngoặt đáng ghi nhận trong lịch sử lập pháp Việt Nam.

Tags: ,

Chuyên mục: Góc tư vấn, Đầu tư nước ngoài