Chuyển nhượng nhãn hiệu

| 15/08/2016

Chuyển nhượng nhãn hiệu là hình thức kinh doanh thông qua chuyển quyền sử dụng thương hiệu. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có thể thành công nếu nhãn hiệu đó đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Thực chất của hình thức này là chuyển nhượng quyền kinh doanh một loại sản phẩm đi đôi với chuyển giao công nghệ và bí quyết kinh doanh giữa hai đối tác. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu đem lại những khoản lợi nhuận to lớn giữa cả người bán lẫn người mua, vì vậy hoạt động này ngày càng phát triển.

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Đối với những nước đang phát triển việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng vì xây dựng và phát triển các doanh nghiệp thường phụ thuộc vào sự hỗ trợ của hợp đồng li-xăng. Điều này càng đúng hơn khi ngày càng có nhiều chủ nhãn hiệu hàng hóa ở các nước công nghiệp phát triển thay vì xuất khẩu sản phẩm  tới các nước khác, nay ưu tiên hơn việc sản phẩm mang nhãn hiệu hàng hóa của nước họ được sản xuất tại các nước đang phát triển. Hình thức “ mượn tạm” nhãn hiệu này sẽ góp phần nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường nhờ sản phẩm được gắn nhãn hiệu nước ngoài.

Bên nhận li-xăng đã phải đầu tư khá tốn kém vào sản xuất lưu thông phân phối, quảng cáo và tiếp thị, khi sản phẩm bắt đầu chiếm lĩnh được thị trường thị họ nhận ra rằng hợp đồng đã hết hạn và không được gia hạn. Lúc đó, chủ nhãn hiệu hàng hóa có thể xuất khẩu trực tiếp sản phẩm mang nhãn hiệu của mình tới nước của bên nhận li-xăng, có thể đầu tư vào những nước đó để xây dựng các xí nghiệp do họ làm chủ hoặc xây dựng xí nghiệp liên doanh sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu của mình. Hoặc cũng có thể cấp Li-xăng cho doanh nghiệp khác với giá cao hơn… Trong trường hợp này bên nhận Li-xăng sẽ gặp phải không ít những khó khăn và rất có thể mất luôn nhãn hiệu hàng hóa của mình. Để tự bảo hộ nhãn hiệu trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu, các doanh nghiệp cần chú ý đến các vấn đề sau:

Cần xác định rõ nhãn hiệu mà doanh nghiệp muốn sử dụng có được bảo hộ tại Việt Nam không. Chỉ khi nào nhãn hiệu đã được đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam thì mới đặt vấn đề mua quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Đã xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng li-xăng mua quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài trong khi nhãn hiệu hàng hóa đó chưa được đăng ký tại Việt Nam.

Trong trường hợp hợp đồng li-xăng không được gia hạn thì trong khi hợp đồng li-xăng đang còn hiệu lực thì bên nhận li-xăng có thể xây dựng thêm nhãn hiệu riêng của mình với nhãn hiệu mua quyền sử dụng của nước ngoài. Nhờ đó có thể hạn chế phần nào tổn thất do việc thu hồi nhãn hiệu nước ngoài đặc biệt là nhãn hiệu riêng của bên mua Li-xăng giành được sự tín nhiệm nhất định gắn liền với chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu đó.

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ