Đặc khu kinh tế

| 17/08/2017

Đặc khu kinh tế nhất thiết phải là phòng thí nghiệm cho cải cách thể chế.

Bàn về mô hình đặc khu kinh tế, tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh (Đại học Fulbright Việt Nam) – chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài nhấn mạnh không ít về những thể chế và chính sách trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư một cách hợp lý và đúng đắn chứ không phải ưu đãi tài khóa là yếu tố quan trọng nhất để quyết định thành công hay không.

Đặc khu kinh tế

Phóng viên: Việc hình thành ba đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được gọi là đặc khu tại Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong đang được đặt ra rất rõ ràng trên điều kiện thực tế. Vạy bản thân ông có suy nghĩ như thế nào về cuộc thảo luận với chủ đề này?

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh: Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên trong các giai đoạn kinh tế, ý tưởng về một đặc khu lại được đưa ra thảo luận một cách sôi nổi tại nước ta. Trong quá khứ, vào thời kỳ đầu thập niên 2000, các mô hình đặc biệt về “khu kinh tế mở” hay về “khu kinh tế ven biển” đã được thông qua chương trình tư vấn thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để đưa ra thảo luận và cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Căn cứ theo đó, kết quả là từ thời điểm năm 2003 cho đến năm 2011, tổng cộng Việt Nam đã có 18 khu kinh tế ven biển được thành lập chạy dọc theo suốt cả chiều dài của đất nước.

Dù mới được hình thành những mục tiêu phát triển các khu kinh tế mở đã tỏ ra vô cùng tham vọng. Về mặt thể chế và chính sách, các khu kinh tế mở được chính quyền và các nhà đầu tư đặt kỳ vọng sẽ trở thành các “phòng thí nghiệm” cho những cải cách mang đầy tính đột phá.

Phóng viên: Vậy ông lý giải thế nào khu kinh tế ven biển đang dần đua nhau xuống đáy, thưa ông ?

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh: Trong giai đoạn vừa qua, nước ta đã có bước chuyển mình đáng kể trong nhận thức về sự phát triển của các khu kinh tế. Có thể thấy đó là nơi thử nghiệm đối với các mô hình, thể chế và chính sách mới nhằm tạo ra các động lực phát triển mang tính đột phá. Tại đó, khu kinh tế cũng giúp Việt Nam có cơ hội chuyển đổi cơ cấu kinh tế và ngày càng phát triển theo hướng bền vững.

Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy rằng việc thực hiện các quan điểm này lại khá hạn chế so với điều kiện thực tế của nước ta trong thời điểm hiện tại. Thậm chí. Vẫn còn tồn tại một số trường hợp đi ngược lại với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong nhiều các khía cạnh khác của nền kinh tế.

Chuyên mục: Tin tức doanh nghiệp