Đăng ký bảo hộ thương hiệu chè Vitas ở nước ngoài

| 13/06/2016

Để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ và Anh. Ông Nguyễn Văn Thụ, Phó Chủ tịch hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas) cũng đã đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa cho chè Việt tại hai quốc gia này. Cùng lúc hoàn thành thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo thỏa ước Madrit.

Bảo hộ thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa

Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Hiệp hội Chè Việt Nam chủ trì xây dựng thương hiệu Quốc gia cho Chè Việt Nam vào năm 2004

Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận thương hiệu quốc gia chè Việt Nam vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Bộ Văn hóa Thông tin cũng đã xác định thương hiệu này thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội Chè Việt Nam.

Cộng đồng sản xuất và kinh doanh chè cả nước sẽ được phổ biến quy chế sử dụng thương hiệu quốc gia chè Việt Nam do Hiệp hội chè Việt Nam ban hành vào tháng 8 tới.

Sau khi phổ biến quy chế thì Hiệp hội sẽ xem và cấp phép cho các cơ sở sản xuất và chế biến chè được sử dụng thương hiệu quốc gia chè Việt Nam trên sản phẩm chè của mình.

Theo thống kê từ hiệp hội chè cho biết, Việt Nam xuất khẩu chè tính từ đầu năm đến nay đạt trên 33.000 tấn (bằng 80% cùng kỳ năm ngoái), tổng kim ngạch là 33,3 triệu USD. Giá trung bình đạt 1.002 USD/tấn, tăng 101 USD/tấn

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ