Đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài theo thỏa ước Marid

| 15/08/2016

Việt Nam là thành viên của Thỏa ước Marid (do tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO quản trị) về đăng ký nhãn hiệu quốc tế, với hơn 50 quốc gia là thành viên. Đăng ký theo Thỏa ước Marid thì chỉ với một đơn đăng ký quốc tế theo mẫu quy định, đánh dấu những nước thành viên doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu và nộp đến Cục sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký theo hệ thống này khá đơn giản, tiện lợi và có chi phí rẻ hơn 10 lần so với việc đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia. Tuy nhiên, đơn đăng ký này chỉ được thực hiện khi nhãn hiệu này đã được đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Thời hạn xem xét đơn quốc tế trong vòng 1 năm. Nếu các doanh nghiệp quan tâm đến thị trường là thành viên của Thỏa ước này thì nên đăng ký thông qua hệ thống quốc tế này.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hoặc nếu không thì có thể xem xét đăng ký thông qua Nghị định thư Marid, theo Nghị định thư thì doanh nghiệp có thể đăng ký nhãn hiệu tại các nước chỉ định trong đơn luôn mà không phải đăng ký bảo hộ trước tại Việt Nam, hoặc có thể đăng ký song song cả hai đơn này.

Đối với những nước không phải là thành viên của Thỏa ước Marid, khi có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở nhiều nước khác nha, thì doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật từng quốc gia đó. Thủ tục sẽ được tiến hành tại cơ quan sở hữu công nghiệp các nước. Để nộp đơn và làm thủ tục đăng ký, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ của đại diện hoặc chi nhánh tại các quốc gia, hoặc sử dụng công ty đại diện sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

Để đăng ký nhãn hiệu quốc tế hãy liên hệ với Việt Tín để được tư vấn, hỗ  trợ về hồ sơ và thủ tục cần thiết trước khi tiến hành đăng ký.

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ