Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

| 03/08/2016

Hợp đồng BCC hay còn gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh khiến chúng ta hay nhầm lẫn với các khái niệm như hợp đồng liên danh, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp danh. Trong chuyên mục này chúng tôi sẽ giúp các nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài phân biệt rõ các khái niệm này.

Thứ nhất về hợp đồng liên doanh được hiểu là hợp đồng được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên kết, kết hợp, hợp tác với nhau cùng thực hiện một việc gì đó, thông thường là với một đối tác thứ ba.

Tiếp đó là về hợp đồng liên doanh thì liên doanh được hiểu là hình thức đầu tư được pháp luật ghi nhận trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, hay người ta còn gọi với cái tên quen thuộc công ty liên doanh. Đây là hình thức công ty vừa có vốn đầu tư của nhà đầu tư trong nước vừa có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng hiện nay loại hình thức này không còn được ghi nhận trong các văn bản pháp luật về đầu tư.

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Còn hợp đồng hợp danh là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư khi muốn thỏa thuận cùng nhau góp vốn thành lập công ty hợp danh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Cuối cùng là hợp đồng hợp tác kinh doanh là một trong các hình thức đầu tư mà chúng ta đang bàn luận đến. Theo quy định của Luật đầu tư 2014 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) được hiểu là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư  với mục đích nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy giữa so với các hình thức hợp đồng liên doanh và hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) không làm xuất hiện một tổ chức kinh tế nào. Chúng ta cần có cái nhìn nhận rõ ràng về các hình thức hợp đồng này để áp dụng những quy định, thủ tục pháp lý một cách chính xác nhất.

Tags:

Chuyên mục: Góc tư vấn, Đầu tư nước ngoài