Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh – Thay đổi giám đốc công ty

| 11/03/2017

Chủ sở hữu công ty, thành viên công ty phải tách biệt cá chi tiêu cá nhân, gia đình hoặc tổ chức với chi tiêu của công ty trên cương vị là Giám đốc/ Tổng giám đốc. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh hướng dẫn hoặc tư vấn công ty khi có sự thay đổi chủ thể quản lý công ty – chủ thể rất quan trọng trong hoạt động của công ty

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH và thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần đều có nhiều điểm tương đồng. Trường hợp người giữ chức vụ giám đốc không phải là thành viên công ty, chỉ giữ chức danh giám đốc thông qua hợp đồng, công ty chỉ cần tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động. Trường hợp người giữ chức vụ giám đốc đồng thời là thành viên, cổ đông công ty mà không phải là đại diện theo pháp luật của công ty, thay đổi giám đốc thực hiện theo ý chí cá nhân của người đó (đơn từ chức) hoặc theo yêu cầu miễn nhiệm của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh – Thay đổi giám đốc công ty

Trường hợp người giữ chức vụ giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật công ty, người đó mặc dù đã thôi giữ chức vụ giám đốc nhưng vẫn đại diện cho công ty trong hoạt động được quy định trong điều lệ. Nếu người đó không muốn làm đại diện cho công ty thì cần thực hiệ theo thủ tục sau:

  • Lập bản thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty. Nội dung bản thông báo chứa thông tin sau: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; họ, tên, nơi ở thường trú và chứng tờ chứng minh cá nhân của giám đốc cũ, của chủ thể đại diện theo pháp luật mới; họ, tên, chữ ký của người có thẩm quyền trong công ty.
  • Lập hồ sơ đăng ký thay đổi chủ thể đại diện theo pháp luật. Hồ sơ gồm: thông báo thay đổi chủ thể đại diện theo pháp luật; bản sao giấy tờ chứng thức cá nhân của người đại điện bổ sung hoặc thay thế; quyết định của chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông
  • Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho công ty sau đó kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi công ty đáp ứng yêu cầu pháp luật.

 

Chuyên mục: Tin tức doanh nghiệp