Doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư du lịch lữ hành

| 08/11/2016

Có 2 luồng ý kiến về việc có hay không cho phép các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được phép kinh doanh lữ hành tại đất nước Việt Nam.

Theo Dự thảo về Luật Du lịch (sửa đổi), Điều 41 đã quy định : “Các Nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh lữ hành tại đất nước Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập công ty liên doanh với đối tác Việt Nam để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để có thể kinh doanh lữ hành tại đất nước Việt Nam theo cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập”.

Báo cáo về thẩm tra dự án Luật du lịch do Chủ nhiệm UB văn hóa, thanh niên, thiếu niên, giáo dục và nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đã trình bày trước Quốc hội vào chiều 7 tháng 11 năm 2016 đã “đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc lại các quy định này”.

Theo UB văn hóa, thanh niên, giáo dục, thiếu niên và nhi đồng, đa số các ý kiến cho rằng quy định về công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được phép kinh doanh lữ hành đối với các khách du lịch là công dân của Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đi du lịch sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư quốc tế, không được phù hợp với chính sách về đầu tư kinh doanh đã được quy định trong Luật đầu tư, không được phù hợp với xu hướng hợp tác quốc tế.

Doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư du lịch lữ hành

“Các ý kiến khác lại thống nhất với những quy định như Dự thảo vì trong bối cảnh KT-XH hiện nay cần phải có các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam”, ông Phan Thanh Bình cho biết.

Ngoài ra, UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các nội dung như:

Về các loại hình kinh doanh lữ hành, UB đề nghị Ban soạn thảo phân chia kinh doanh lữ hành thành 03 loại: đón khách vào, đưa khách ra, du lịch nội địa và có những quy định sao cho phù hợp với đặc thù của từng loại nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng của dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Về điều kiện để kinh doanh lữ hành, Dự thảo đã quy định các điều kiện kinh doanh lữ hành còn quá đơn giản, chưa đáp ứng được tính đặc thù, phức tạp của dịch vụ này. Quy định như vậy có thể sẽ dẫn đến việc thành lập công ty kinh doanh lữ hành sẽ bị tràn lan và không thể kiểm soát được chất lượng. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo phải bổ sung thêm các điều kiện đặc thù của loại dịch vụ này, như điều kiện liên quan đến vấn đề nhân lực, trình độ.

Chuyên mục: Đầu tư nước ngoài