Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

| 22/11/2016

Cần tiến hành hoạt động gì để quyền tự do đảm bảo trên thực tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và nhà nước ta suốt từ thập kỷ 90 thế kỷ XX đến nay. Kinh doanh là hình thức hoạt động buôn bán, môi giới, thương mại.Nhưng dù dưới bất cứ hình thức nào cũng đòi hỏi sự an toàn, tính độc quyền, tính pháp luật và những quyền lợi trong kinh doanh. Vì thế, tất cả đều cần phải đăng ký kinh doanh, có thể nói giấy phép đăng ký kinh doanh là một “giấy thông hành” của các nhà doanh nghiệp. Dù kinh doanh lớn, nhỏ hay hoạt động dưới hình thức nào thì cũng cần có đăng ký kinh doanh, đó cũng là yêu cầu bắt buộc khi thành lập công ty và cũng là một phần nằm trong quy định của luật doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc văn bản điện tử mà cơ quan có thẩm quyền đăng ký đăng ký cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin vể thông tin doanh nghiệp mới thành lập và đăng ký thuế cho doanh nghiệp đăng ký. Giấy chứng nhận doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số ĐKKD và mã số thuế của doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại. Mã số doanh nghiệp được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế phải nộp, kể cả trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành, nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.

Khi một doanh nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh cũng chính là đang thực hiện đúng quy định của pháp luật giúp cho nhà nước dễ dàng hơn trong việc quản lý nền kinh tế của đất nước. Ngược lại, nếu doanh nghiệp hoạt động mà không có giấy phép kinh doanh thì cũng đồng nghĩa với việc đang vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo đúng quy chế của nhà nước, doanh nghiệp đó cũng sẽ không được hưởng bất kì quyền lợi nào của chính sách nhà nước dành cho các doanh nghiệp.

Tags:

Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp