RSSGiấy phép khác

Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

| 20/03/2017

Giấy chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Yêu cầu và mong đợi của khách hàng thay đổi không ngừng và có xu thế tăng lên dần. Chính vì thế, doanh nghiệp phải cải tiến chất lượng liên tục để có thể lúc nào cũng thỏa mãn nhu cầu khách hàng một cách đầy đủ nhất. Khi […]

Xem chi tiết

Đăng ký thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và nguyên liệu làm thuốc

Đăng ký thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và nguyên liệu làm thuốc

| 12/08/2015

Các loại thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và các mặt hàng là nguyên liệu làm thuốc phải được đăng ký lưu thông với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi được phân phối trên thị trường. Hồ sơ đăng ký lần đầu đối với thuốc từ dược liệu, thuốc đông y […]

Xem chi tiết

Đăng ký sinh phẩm chẩn đoán In Vitro

Đăng ký sinh phẩm chẩn đoán In Vitro

| 12/08/2015

Cá nhân, tổ chức kinh doanh, phân phối sinh phẩm chẩn đoán In Vitro phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ đăng ký lần đầu đối với sinh phẩm chẩn đoán in vitro, kể cả bán thành phẩm, bao gồm: Hồ sơ hành chính; Hồ sơ chất lượng; Hồ […]

Xem chi tiết

Đăng ký thuốc thành phẩm hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế

Đăng ký thuốc thành phẩm hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế

| 12/08/2015

Thủ tục đăng kí thuốc dùng cho người để lưu hành trên thị trường Việt Nam được Bộ Y tế quy định tại Thông tư 44/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015. Hồ sơ đăng ký lần đầu đối với thuốc hoá dược mới, […]

Xem chi tiết

Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

| 10/08/2015

Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có trước phải tuân theo quy định của pháp luật về quảng cáo và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương. Tổ chức, cá nhân xây dựng màn hình chuyên quảng cáo […]

Xem chi tiết

Giấy phép liên kết đào tạo

Giấy phép liên kết đào tạo

| 07/08/2015

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện được liên kết với cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài theo các hình thức luật định và trong phạm vi ngành, nghề, trình độ đào tạo đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép thực hiện. Những cơ sở […]

Xem chi tiết

Giấy phép xây dựng công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Giấy phép xây dựng công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

| 07/08/2015

Giấy phép xây dựng công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 59 năm 2015. Luật Việt Tín sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ quý vị tiến hành […]

Xem chi tiết

Giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng

Giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng

| 07/08/2015

Việc xây dựng các công trình tín ngưỡng như đình, chùa, nhà thờ, … phải được cơ quan có nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Luật Việt Tín sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ quý vị tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng đối với công […]

Xem chi tiết

Đăng kí hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

Đăng kí hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử

| 07/08/2015

Thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có thể đăng kí hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử phải thuộc một trong các đối tượng sau: 1. Là tổ chức xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp. 2. Là cơ quan truyền thông, hiệp […]

Xem chi tiết

Đăng kí website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Đăng kí website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

| 07/08/2015

Thương nhân và các tổ chức không phải là thương nhân hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ: sàn giao dịch thương mại điện tử; khuyến mại trực tuyến; đấu giá trực tuyến thì […]

Xem chi tiết