RSSGiấy phép khác

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

| 05/08/2015

Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không được thực hiện tự do mà phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ sở pháp lý của việc tiến hành hoạt động này là Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được cấp bởi Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc Ủy […]

Xem chi tiết

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển

| 05/08/2015

Hoạt động khai thác hoặc sử dụng nước mặt (nước ở sông, hồ, …), nước biển phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 201 năm 2013. Theo đó, cá nhân, tổ chức có nhu cầu đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước […]

Xem chi tiết

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

| 05/08/2015

Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất được Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và theo các mức quy mô khai thác, sử dụng cụ thể. Luật Việt Tín sẵn sàng […]

Xem chi tiết

Giấy phép thăm dò nước dưới đất

Giấy phép thăm dò nước dưới đất

| 05/08/2015

Ngành nghề thăm dò nước dưới đất chỉ được thực hiện hợp pháp khi đã có Giấy phép thăm dò nước dưới đất được cấp bởi Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoạt động. Nghị định 201 năm 2013 của Chính phủ quy định thành phần […]

Xem chi tiết

Giấy phép nạp LPG vào chai

Giấy phép nạp LPG vào chai

| 05/08/2015

LPG là nhiên liệu dạng khí không màu, không mùi, không vị và không có độc tố đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, vì là nhiên liệu nên LPG vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do đó, nhà nước đã sử dụng những cơ chế kiểm soát riêng đối với loại nhiên […]

Xem chi tiết

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

| 05/08/2015

Các doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài khi muốn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt văn phòng đại diện. Luật Việt Tín sẵn sàng tư vấn miễn phí […]

Xem chi tiết

Giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế

Giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế

| 05/08/2015

Trang thiết bị y tế là nhóm hàng hóa cần được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực y tế. Sản phẩm trang thiết bị y tế do doanh nghiệp sản xuất chỉ được lưu hành trên thị trường khi đã được Bộ Y tế cấp Giấy phép lưu hành […]

Xem chi tiết

Giấy phép sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân

Giấy phép sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân

| 05/08/2015

Các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trang thiết bị y tế tư nhân phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất kĩ thuật và năng lực, trình độ nhân sự theo quy định của pháp luật. Đồng thời, để tiến hành sản xuất, doanh nghiệp phải có Giấy phép sản xuất […]

Xem chi tiết

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

| 04/08/2015

Theo định nghĩa trong Luật khoáng sản 2010, khai thác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ. Cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh này phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của […]

Xem chi tiết

Giấy phép khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản

| 04/08/2015

Khai thác khoáng sản là ngành nghề có điều kiện cấp phép trước khi hoạt động. Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho cơ sở kinh doanh đủ điều kiện theo quy định tại Luật khoáng sản năm 2010. Luật Việt Tín sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ quý vị […]

Xem chi tiết