RSSGiấy phép khác

Giấy phép thăm dò khoáng sản

Giấy phép thăm dò khoáng sản

| 04/08/2015

Giấy phép thăm dò khoáng sản được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên phạm vi địa phương. Luật Việt Tín sẵn sàng tư vấn miễn phí […]

Xem chi tiết

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty CP Bảo hiểm

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty CP Bảo hiểm

| 03/08/2015

Các nhà đầu tư kinh doanh bảo hiểm phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép tại Bộ Tài chính. Giấy phép này là cơ sở pháp lý hành nghề của nhà đầu tư, đồng thời có chức năng là Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép thành […]

Xem chi tiết

Giấy phép kinh doanh thẩm định giá

Giấy phép kinh doanh thẩm định giá

| 03/08/2015

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải có Giấy phép kinh doanh thẩm định giá (Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá). Nghị định 89 năm 2013 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định giá. Bộ Tài chính […]

Xem chi tiết

Giấy phép cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Giấy phép cửa hàng bán lẻ xăng dầu

| 03/08/2015

Thương nhân kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc nhận quyền bán lẻ xăng dầu phải có cửa hàng bán lẻ (cây xăng) đạt tiêu chuẩn theo quy định và được cấp Giấy phép cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). Chủ sở […]

Xem chi tiết

Giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu

Giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu

| 03/08/2015

Các đơn vị kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu để tiến hành kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp trong đó có đăng kí ngành nghề kinh doanh xăng dầu và Giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ xăng dầu (Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý […]

Xem chi tiết

Giấy phép tổng đại lý xăng dầu

Giấy phép tổng đại lý xăng dầu

| 03/08/2015

Kinh doanh tổng đại lý xăng dầu là ngành nghề kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện chặt chẽ về phương tiện vận tải, cơ sở vật chất, kho chứa, thiết bị đảm bảo an toàn và năng lực của người quản lý tổng đại lý xăng dầu. Để tiến hành kinh doanh, doanh […]

Xem chi tiết

Giấy phép phân phối xăng dầu

Giấy phép phân phối xăng dầu

| 03/08/2015

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế, là loại nhiên liệu có nhiều ưu điểm và được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Thương nhân kinh doanh phân phối xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải được cấp Giấy phép phân […]

Xem chi tiết

Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu

Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu

| 03/08/2015

Các doanh nghiệp đăng kí kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong giấy đăng kí doanh nghiệp có thể tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực này nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu […]

Xem chi tiết

Giấy phép phân phối rượu

Giấy phép phân phối rượu

| 01/08/2015

Kinh doanh phân phối rượu là hoạt động kinh doanh có quy mô lớn hơn bán buôn rượu. Hình thức kinh doanh này phải đảm bảo nhiều điều kiện do nhà nước quy định như: phải là doanh nghiệp; có hệ thống phân phối sản phẩm rượu trên địa bàn từ 06 tỉnh trở lên (tại […]

Xem chi tiết

Giấy phép bán buôn rượu

Giấy phép bán buôn rượu

| 01/08/2015

Để tiến hành bán buôn các loại rượu thành phẩm tại Việt Nam, cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài bắt buộc có Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Đây là cơ sở pháp lý để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành kinh doanh bán buôn các mặt […]

Xem chi tiết