RSSGóc tư vấn

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

| 08/09/2015

Ngày 27 tháng 08 năm 2015, Bộ tài chính ban hành thông tư số 131/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo thông tư 164/2013/TT-BTC ngày […]

Xem chi tiết

Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

Bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê

| 25/08/2015

Trong trường hợp nhà ở đang được sử dụng cho thuê mà người cho thuê có nhu cầu bảo trì, cải tạo thì thực hiện theo quy định tại Luật nhà ở 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo đó, bên cho thuê nhà ở có quyền cải tạo […]

Xem chi tiết

Điều kiện an toàn thực phẩm  đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống

Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống

| 24/08/2015

Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống được quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010 như sau: Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn; Tuân thủ các quy định của […]

Xem chi tiết

Điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

Điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh

| 24/08/2015

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật an toàn thực phẩm 2010. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Có địa điểm, diện […]

Xem chi tiết

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

| 24/08/2015

Thực phẩm là mặt hàng thiết yếu và có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, pháp luật quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm lưu thông trên thị trường. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm: Đáp […]

Xem chi tiết

Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

| 24/08/2015

Hình thức và các mức độ xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 6 Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi […]

Xem chi tiết

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực thực phẩm

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực thực phẩm

| 24/08/2015

Những hành vi bị cấm trong lĩnh vực thực phẩm được quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011. Theo đó, những hành vi sau đây bị cấm thực hiện: Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến […]

Xem chi tiết

Trường hợp miễn thị thực

Trường hợp miễn thị thực

| 19/08/2015

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực có thể được cấp riêng hoặc kèm theo hộ chiếu cho riêng từng cá nhân, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung […]

Xem chi tiết

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

| 18/08/2015

Luật đầu tư 2014 quy định các trường hợp dự án đầu tư sau đây bị chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; Hết thời hạn hoạt động của […]

Xem chi tiết

Hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC

| 18/08/2015

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Loại hợp đồng này được điều chỉnh bởi Luật đầu tư 2014. Theo đó, có quy định: […]

Xem chi tiết