RSSGóc tư vấn

Đảm bảo đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Đảm bảo đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

| 18/08/2015

Luật đầu tư 2014 quy định về cơ chế đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư trong trường hợp pháp luật về đầu tư có sự thay đổi. Văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư khác với ưu đãi trước đó thì nhà đầu tư được hưởng ưu […]

Xem chi tiết

Điều khoản bắt buộc trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Điều khoản bắt buộc trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

| 14/08/2015

Về nguyên tắc trong quan hệ dân sự, các bên có quyền tự do thỏa thuận, giao dịch trong phạm vi pháp luật không cấm. Tuy nhiên, để hạn chế những phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mà các bên không có hoặc thiếu căn cứ để giải quyết, pháp luật về […]

Xem chi tiết

Đơn phương chấm dứt HĐ thuê nhà, công trình xây dựng

Đơn phương chấm dứt HĐ thuê nhà, công trình xây dựng

| 14/08/2015

Thuê nhà, công trình xây dựng là một hoạt động mang tính dân sự, diễn ra phổ biến trong hoạt động xã hội. Dù các bên đã có sự thỏa thuận kỹ lưỡng và lập hợp đồng thành văn bản. Tuy  nhiên thực tiễn cho thấy có rất nhiều tình huống chưa được dự liệu khiến […]

Xem chi tiết

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

| 13/08/2015

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo Luật này, nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền […]

Xem chi tiết

Ngành, nghề được ưu đãi đầu tư

Ngành, nghề được ưu đãi đầu tư

| 13/08/2015

Ngành nghề ưu đãi đầu tư là những ngành, nghề được nhà nước khuyến khích đầu tư và được hưởng những chính sách ưu đãi riêng. Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 quy định những ngành, nghề ưu đãi đầu tư bao gồm: 1. Hoạt động […]

Xem chi tiết