Hiểu sao cho đúng về Giấy chứng nhận đầu tư

| 30/09/2016

Theo quy định của pháp luật hiện nay Giấy chứng nhận đầu tư là gì và nó còn đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

>> Tìm hiểu về dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của Việt Tín Law

Trả lời:

Chào bạn,

Thực tế hiểu được giấy chứng nhận đầu tư là gì rất quan trọng vì nó có ảnh hưởng đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiểu sao cho đúng về Giấy chứng nhận đầu tư

Thứ nhất, trước đây theo quy định của Luật đầu tư cũ (2005) Giấy chứng nhận đầu tư (có người gọi là Giấy phép đầu tư) đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nó được cấp cho cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Tức là trước đầu đầu tư trong nước cũng phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên đến ngày 01/7/2015 thời điểm mà Luật đầu tư 2014 có hiệu lực cũng tức là giai đoạn đã hoàn toàn chấm dứt việc cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó tất cả các doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam khi đăng ký thành lập mới đều sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp riêng.

Thứ hai, cũng là vấn đề mà nhiều nhà đầu tư đến tư vấn đầu tư nước ngoài tại Luật Việt Tín thắc mắc đó là câu chuyện vì sao gọi là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không gọi là Giấy chứng nhận đầu tư như quy định cũ. Quy định này xuất phát từ mục tiêu nhằm phản ánh đúng bản chất của loại giấy này là văn bản ghi nhận việc nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án chứ không phải là việc nhà nước xác nhận việc nhà đầu tư đã thực hiện dự án như các hiểu của luật cũ.

Ngoài ra, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn được định nghĩa là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.  Việc định nghĩa như thế này sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp và đặc biệt cả về phía các cơ quan quản lý nhà nước. Bởi theo cách định nghĩa này thì Nhà nước chỉ ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư chứ không phải là cấp phép đầu tư, và vì thế mà Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải là giấy phép đầu tư như nhiều người vẫn hay gọi.

Tags:

Chuyên mục: Góc tư vấn, Đầu tư nước ngoài