Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

| 05/08/2016

Tôi là người Nhật Bản, muốn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài với hình thức là công ty TNHH một thành viên tại Việt Nam. Vậy cho tôi hỏi, muốn thành lập công ty như vậy, tôi phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì? Tôi xin cảm ơn !

>> tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi của bạn, Công ty Luật Việt Tín xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, hồ sơ bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

1. Bản đề nghị/ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.

2. Bản báo cáo năng lực tài chính do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình tài chính của công ty mình.

3. Dự thảo Điều lệ công ty, dự thảo này phải có đầy đủ chữ ký ( được ký từng trang) của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty. Nội dung điều lệ phải đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 25 Luật Doanh Nghiệp 2014.

4. Giấy xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập. Trong trường hợp này, một mình bạn đứng lên thành lập công ty thì bạn cần chuẩn bị giấy tờ gồm: bản sau hợp lệ đã được hợp pháp hóa lãnh sự( có giá trị kể từ ngày được hợp pháp hóa trong vòng 3 tháng), quyết định thành lập công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc những giấy tờ khác có giá trị tương đương. Nếu trường hợp các giấy tờ trên bằng tiếng nước ngoài thì bạn phải dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

5. Đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức thì cần phải có văn bản ủy quyền của nhà đầu tư cho người được ủy quyền và Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được uỷ quyền. Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật theo quy định của pháp luật.

6. Hợp đồng liên doanh trong trường hợp hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

7. Trong trường hợp dự án đầu tư liên doanh có sử dụng vốn nhà nước thì bạn phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chuyên mục: Góc tư vấn, Đầu tư nước ngoài