Sở hữu trí tuệ là gì?

| 26/07/2016

Sở hữu trí tuệ là gì? Là những tài sản trí tuệ – những kết quả từ hoạt động tư duy sáng tạo của con người. Đối tượng hứơng đến của loại sở hữu này là dạng tài sản phi vật chất nhưng có giá trị kinh tế, tinh thần to lớn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự  phát triển khoa học, nghệ thuật, các công  trình khoa học kỹ thuật ứng dụng cũng như các tên gọi, hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động thương mại.

đăng ký sở hưu trí tuệ

Sự khác biệt lớn nhất đáng chú ý giữa tài sản trí tuệ và các tài sản khác là thuộc tính vô hình của nó, tức là tài sản trí tuệ không thể được xác định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó mà nó cần được thể hiện ra theo một cách thức nào đó bằng một hình thức cụ thể để có thể nhận biết được.

Tuy nhiên, xuất phát từ tính vô hình của sở hữu trí tuệ nên nó không thể bị chiếm hữu về mặt thực tế và có khả năng lan truyền rất nhanh cũng như rất khó để kiểm soát. Mặt khác, khi đã được công bố, nó cũng dễ dàng bị nhái, sử dụng một cách rộng rãi ở bất kỳ nơi nào, bởi bất kỳ ai mà có thể không cần xét đến ý kiến cũng như lợi ích của những người tạo ra nó.

Như vậy, quyền sở hữu trí tuệ được hiểu một cách khái quát là quyền của chủ thể đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo. Còn theo nghĩa hẹp, đó là độc quyền được công nhận cho chủ thể, cho phép họ được sử dụng hay khai thác khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sở hữu trí tuệ  hoặc Quý khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ hãy liên hệ ngay với Luật Việt Tín để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kịp thời, theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 \ 0978635623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ