Kéo dài thời hạn giao đất đến khi có luật Đất đai mới

| 06/10/2016

Vào chiều ngày 21/6 vừa qua, các cấp trong Quốc hội đã thống nhất về vấn đề thông qua các Nghị quyết để kéo về việc tăng thời hạn của việc sử dụng đất trồng của cây hàng năm, đất đai và nuôi trồng thủy sản cùng với đất đã làm muối cho các hộ gia đình, cùng với tất cả các cá nhân với tất cả hơn 95% đại biểu đã tán thành.
Cụ thể theo các Nghị quyết đẫ đưa ra theo quy định thì sau khi đất đã hết thời hạn sử dụng vào ngày 15 tháng 10, Nhà nước sẽ không điều chỉnh lại các khu đất trồng cây hàng năm, và đất nuôi trồng thủy sản cũng như là đất làm muối đã được giao cho các hộ gia đình về vấn đề mà Luật đất đai đang hiện hành, các hộ gia đình, cá nhân sẽ trực tiếp để sản xuất nông nghiệp cùng với đó là nuôi trồng thuỷ sản hoặc là làm muối sẽ được tiếp tục để sử dụng đất cho tới khi các vấn đề của Luật đất đai (sẽ được sửa đổi) và được ban hành sẽ có hiệu lực. Khi đó thì thời hạn về việc sử dụng đất trồng cây quanh năm, đất đai về nuôi trồng thủy sản cùng với đất làm muối của hộ gia đình sẽ được pháp luật áp dụng theo các quy định của quản lý đất đai mới .Nghị quyết này sẽ được đưa ra có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2013.

nguoi-dan-nuoi-trong-thuy-san

Các vấn đề về đất đai nên biết :
>>Quy định về tặng cho quyền sử dụng đất

>>Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con

>>Thủ tục mua bán nhà đất
Người dân ở đây sẽ tiếp tục được sử dụng các quyền về đất cho đến khi có luật Đất đai mới.
Vềcác sự cần thiết từ nghị quyết này, đã có ý kiến đặt ra vấn đề, về luật Đất đai đã hiện hành và vẫn có quy định (tại khoản 1 Điều 67) để xử lý tất cả các trường hợp về hết hạn sử dụng đất đai nên không cần lo tới thời điểm vào 15 tháng 10 cho tới khi luật Đất đai sẽ sửa đổi

Tuy nhiên, Uỷ Ban Thường vụ của Quốc hội đã nhận định rằng về thời hạn của việc sử dụng các đất trồng cây trong hàng năm, việc đất nuôi trồng thủy sản, cùng với đất làm muối của hộ gia đình hiện đang là một vấn đề quan trọng và có tác động rất lớn đến các tâm lý của người nông dân có trong việc đầu tư cùng sản xuất nông nghiệp. Vào điều khoản 1 trong điều 67 có trong Luật đất đai hiện hành vềcác quy định của việc gia hạn và sử dụng đất nông nghiệp nhưng hiện tại thì vẫn chưa cụ thể về vấn đề thời hạn.

 

Chuyên mục: Uncategorized