Luật đầu tư mới đã tháo gỡ mọi khó khăn?

| 22/09/2016

Như những nhận định của các nhà nghiên cứu pháp luật, Luật đầu tư mới là một trong những thành tựu của cơ quan lập pháp bởi đã quy định rành mạch rõ ràng và tách bạch thủ tục đầu tư của nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cùng với đó là việc công khai ngành nghề cấm kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện giúp Doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam dễ dàng trong việc tra cứu.

  • Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
  • Tư vấn thành lập công ty liên doanh chuyên nghiệp

Luật đầu tư mới đã tháo gỡ mọi khó khăn?

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân lý giải con số trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước có tới 73.404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 567.900 tỉ đồng. Thậm chí pháp luật hiện hành còn quy định thủ tục hành chính được rút gọn trong việc khi thông báo ngành nghề kinh doanh, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, địa điểm kinh doanh, hay mẫu dấu…, Doanh nghiệp có thể không cần phải đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận kết quả mà chúng sẽ được công khai tại Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh với sự xuất hiện của cơ chế “im lặng là đồng ý”.

Tuy nhiên liệu rằng Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp năm 2014 đã giúp tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc khi việc đầu tư của các doanh nghiệp trong nước trở nên dễ dàng rồi theo thủ tục góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định trong Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư  không cần lập dự án, và thực hiện thủ tục xin phép dẫn đến tình trạng nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã mượn danh người Việt thành lập doanh nghiệp rồi góp vốn mua cổ phần. điều chỉnh vấn đề này không phải là câu chuyện dễ cũng như có thể giải quyết trong một sớm một chiều bởi đã từng thời gian dài chúng ta quy định thủ tục của nhà đầu tư nước ngoài nhưng câu chuyện vẫn chưa được đáp ứng. Và tính khả thi cũng như các quy định về vấn đề này rất khó có thể đảm bảo.

Tags: ,

Chuyên mục: Tin tức doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài