Mục đích của xác lập và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

| 15/08/2016

Sở hữu trí tuệ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ nói riêng và kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là đối với nền kinh tế tri thức mà Việt Nam và nhiều nước khác đang hướng tới.

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tuy nhiên thực tế hiện nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp Việt Nam, khi nghiên cứu, chế tạo hoặc sản xuất ra những sản phẩm của mình thường không để ý đến chuyện đăng ký bảo hộ trí tuệ nói chung cũng như đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp nói riêng.

Đến khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, lúc đó mới khiếu kiện. Một khi tài sản trí tuệ là vấn đề cốt lõi trong sự cạnh tranh và phát triển của các doanh nghiệp thì việc bảo vệ sản phẩm trí tuệ đó trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một sản phẩm mới ra đời chịu rất nhiều rủi ro, đặc biệt là kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm trí tuệ chịu nhiều rủi ro nhất từ việc bị làm giả, làm nhái, sử dụng trái phép và cả từ các đối thủ cạnh tranh, một công ty có thể mất trắng một kiểu dáng công nghiệp của mình vào tay đối thủ nếu không tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Hiện nay, việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là việc thực thi luật Sở hữu trí tuệ khiến nhiều doanh nghiệp lo âu bởi vì việc bảo vệ kiểu dáng công nghiệp là vấn đề liên quan mật  thiết tới quyền lợi kinh tế của doanh nghiệp. Không chỉ có doanh nghiệp mà cả người dân cũng rất quan tâm bởi vì luật Sở hữu trí tuệ cũng chính là cơ sở để bảo vệ chất xám của họ. Vì vậy cần có sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan nhà nước, không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn hướng dẫn soạn thảo các tài liệu trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, giải đáp các thắc mắc về trình tự, thủ tục nộp đơn mà còn cần cả những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ kiểu dáng công nghiệp ở cả Việt Nam và nước ngoài.

Để đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp xin vui lòng liên hệ với Việt Tín để biết thêm thông tin chi tiết.

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ