Thế nào là doanh nghiệp Việt Nam?

| 24/08/2016

Nếu bạn là nhà đầu tư Việt Nam thành lập một doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014, Luật Việt Tín chắc chắn bạn sẽ nói những câu hỏi để nhận định doanh nghiệp Việt Nam thật ngớ ngẩn nhưng đối với các nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì đối với họ câu trả lời lại vô cùng quan trọng, liên quan trực tiếp đến thủ tục đăng ký đầu tư.

Nếu nhà đầu tư nước ngoài tự mình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thì rất dễ xác định thủ tục đầu tư ở đây. Nhưng khi họ cùng một vài nhà đầu tư trong nước thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xác định thủ tục đầu tư lại phải căn cứ vào tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp đó.

>> Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam miễn phí

>> các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thế nào là doanh nghiệp Việt Nam?

Pháp luật đầu tư quy định trong tổ chức kinh tế (bao gồm cả doanh nghiệp) có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ từ 51% vốn điều lệ trở lên sẽ được coi là nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư. Như vậy doanh nghiệp Việt Nam trong trường hợp này là doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài dưới 51% vốn điều lệ. Ngoài ra theo pháp luật doanh nghiệp cũng như văn bản pháp luật có liên quan doanh nghiệp Việt Nam còn là doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác.

Cùng với các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp ta có thể dễ dàng xác định đây là doanh nghiệp Việt Nam.

Chuyên mục: Góc tư vấn