Bài viết mới nhất

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

| 25/01/2016

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất gồm những nội dung gì? Trả lời: Theo quy định tại Điều 723 Bộ luật Dân sự năm 2005, nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất gồm: -Tên, địa chỉ của các bên; -Lí do tặng cho quyền sử dụng đất; -Quyền, nghĩa […]

Xem chi tiết

HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

| 25/01/2016

Những trường hợp nào hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện? Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 192 Luật đất đai năm 2013, những trường hợp sau đây hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử […]

Xem chi tiết

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

| 25/01/2016

Pháp luật đất đai quy định những trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất? Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 191 Luật đất đai năm 2013, các trường hợp sau không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử […]

Xem chi tiết

TRÌNH TỰ THỦ TỤC LÀM HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC LÀM HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

| 25/01/2016

Ông Lê Văn Dĩnh hiện muốn tặng cho cháu gái mình là chị Lê Thị Lụa 100 mét vuông đất để xây dựng nhà ở. Chị Lụa có thắc mắc khi được tặng cho quyền sử dụng đất thì chị sẽ phải làm những thủ tục gì? Trả lời: Cảm ơn chị Lụa đã gửi […]

Xem chi tiết

KẾT THÚC HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

KẾT THÚC HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

| 24/01/2016

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt khi nào? Trả lời: Điều 713 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất như sau: -Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt trong những trường hợp sau đây: +Hết thời hạn cho thuê […]

Xem chi tiết

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỜI HẠN CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỜI HẠN CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

| 24/01/2016

Pháp luật quy định như thế nào về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất? Trả lời: Tại Điều 712 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất như sau: […]

Xem chi tiết

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MỘT TRONG HAI BÊN CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ CHẾT

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MỘT TRONG HAI BÊN CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ CHẾT

| 24/01/2016

Khi một trong hai bên của hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chết thì quyền sử dụng đất được giải quyết như thế nào? Trả lời: Theo Điều 711 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về quyền tiếp tục thuê quyền sử dụng đất khi một bên chết như sau: -Trong trường […]

Xem chi tiết

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI ĐẤT BỊ THU HỒI DO CÓ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI ĐẤT BỊ THU HỒI DO CÓ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP

| 24/01/2016

Chị Lê Minh Huyền có hợp đồng thuê 500 mét vuông đất của gia đình bà Nguyễn Thị Hinh trong thời hạn từ năm 2000 đến năm 2010 để mở rộng sản xuất. Tuy nhiên do có dự án xây dựng khu công nghiệp nên diện tích đất bị thu hồi. Chị Huyền có hỏi […]

Xem chi tiết

QUYỀN CỦA BÊN CHO CHO THUÊ  KHI BÊN THUÊ CHẬM TRẢ TIỀN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUYỀN CỦA BÊN CHO CHO THUÊ KHI BÊN THUÊ CHẬM TRẢ TIỀN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

| 24/01/2016

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có quyền gì khi bên thuê chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đất? Trả lời: Theo quy định tại Điều 709 Bộ luật Dân sự năm 2005, khi bên thuê chậm trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo thỏa thuận thì bên cho thuê có thể […]

Xem chi tiết

TRÌNH TỰ , THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRÌNH TỰ , THỦ TỤC XÓA ĐĂNG KÝ CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

| 24/01/2016

Ông Nguyễn Hoài Nam do không có nhu cầu sử dụng diện tích đất rộng 150 mét vuông thuê của ông Lại Văn Hiến ở cùng địa phương, việc thuê quyền sử dụng đất giữa hai người có thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Nay ông Nam có hỏi, trình tự […]

Xem chi tiết