Bài viết mới nhất

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

| 24/08/2015

Thực phẩm là mặt hàng thiết yếu và có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, pháp luật quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm lưu thông trên thị trường. Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm: Đáp […]

Xem chi tiết

Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

| 24/08/2015

Hình thức và các mức độ xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 6 Luật An toàn thực phẩm năm 2010. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi […]

Xem chi tiết

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực thực phẩm

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực thực phẩm

| 24/08/2015

Những hành vi bị cấm trong lĩnh vực thực phẩm được quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011. Theo đó, những hành vi sau đây bị cấm thực hiện: Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến […]

Xem chi tiết

Trường hợp miễn thị thực

Trường hợp miễn thị thực

| 19/08/2015

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Thị thực có thể được cấp riêng hoặc kèm theo hộ chiếu cho riêng từng cá nhân, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung […]

Xem chi tiết

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động

| 18/08/2015

Luật đầu tư 2014 quy định các trường hợp dự án đầu tư sau đây bị chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; Hết thời hạn hoạt động của […]

Xem chi tiết

Hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC

| 18/08/2015

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Loại hợp đồng này được điều chỉnh bởi Luật đầu tư 2014. Theo đó, có quy định: […]

Xem chi tiết

Đảm bảo đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

Đảm bảo đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật

| 18/08/2015

Luật đầu tư 2014 quy định về cơ chế đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư trong trường hợp pháp luật về đầu tư có sự thay đổi. Văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư khác với ưu đãi trước đó thì nhà đầu tư được hưởng ưu […]

Xem chi tiết

Điều khoản bắt buộc trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Điều khoản bắt buộc trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

| 14/08/2015

Về nguyên tắc trong quan hệ dân sự, các bên có quyền tự do thỏa thuận, giao dịch trong phạm vi pháp luật không cấm. Tuy nhiên, để hạn chế những phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mà các bên không có hoặc thiếu căn cứ để giải quyết, pháp luật về […]

Xem chi tiết

Đơn phương chấm dứt HĐ thuê nhà, công trình xây dựng

Đơn phương chấm dứt HĐ thuê nhà, công trình xây dựng

| 14/08/2015

Thuê nhà, công trình xây dựng là một hoạt động mang tính dân sự, diễn ra phổ biến trong hoạt động xã hội. Dù các bên đã có sự thỏa thuận kỹ lưỡng và lập hợp đồng thành văn bản. Tuy  nhiên thực tiễn cho thấy có rất nhiều tình huống chưa được dự liệu khiến […]

Xem chi tiết

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

| 13/08/2015

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Theo Luật này, nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây: Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền […]

Xem chi tiết