Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

| 15/09/2016

Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ thì chỉ có người có quyền nộp đơn mới được nộp đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu, nếu phát hiện chủ thể nộp đơn không đủ điều kiện thì nhãn hiệu đã đăng ký có thể bị hủy bỏ.

Quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Các loại chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu độc quyền bao gồm:

  • Chủ thể sản xuất, kinh doanh: các loại hàng hóa, dịch vụ thương mại nhưng các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký bảo hộ phải do chủ thể sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, chủ thể kinh doanh vẫn có thể đăng ký nhãn hiệu được gắn trên sản phẩm, dịch vụ của chủ thể khác (nếu được đồng ý).
  • Người thừa kế hay người được chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng từ chủ sở hữu nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đối với trường hợp người thừa kế, pháp luật quy định người chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được để lại thừa kế cho một chủ thể sản xuất, kinh doanh cùng ngành nghề với chủ thể để lại thừa kế để nhãn hiệu đó vẫn giữ được khả năng phân biệt. Việc thừa kế cũng phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Người nộp đơn đăng ký bảo hộ có nghĩa vụ phải cam đoan với  Cục Sở hữu trí tuệ về sự trung thực về quyền nộp đơn của mình, nếu vi phạm, văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ và người đó sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm do việc hủy bỏ văn bằng gây ra.

Ví dụ như cơ sở Hưng Vận  đã được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền “Sure Star” vào năm 1993 cho một số nhóm sản phẩm, trong đó các sản phẩm điện gia dụng. Ngày 12.3.1993 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đầu tư cho phép công ty Seoul Sure Star của Hàn Quốc được liên doanh với xí nghiệp DQ thành lập công ty liên doanh Việt Sure Star. Trong số các sản phẩm liên doanh có tắc- te mang nhãn hiệu Sure Star.Việt Sure Star phát hiện ra nhãn hiệu của mình đã bị Hưng Vận đăng ký nhãn hiệu, trong khi bản thân chưa đăng ký bảo hộ, Việt Sure Star yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ của Hưng Vận vì Hưng Vận đã không trung thực trong khi nộp đơn đăng ký. Yêu cầu này đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận vì Hưng Vận không phải là người có quyền nộp đơn đối với nhãn hiệu Sure Star.

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ