Quyết định thành lập công ty cổ phần

| 08/03/2017

Công ty cổ phần là một hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến và ngày càng chiếm vai trò to lớn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, quyết định thành lập công ty cổ phần tuy ra đời muộn hơn so với các nước trên thế giới nhưng đang có những bước tiến bộ vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt kể cả quy mô lẫn chất lượng, mang lại hiệu quả to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước hội nhập quốc tế. Công ty cổ phần thường được dịch vụ thành lập doanh nghiệp giới thiệu những đặc điểm nổi bật sau:

Quyết định thành lập công ty cổ phần

  • Tư cách pháp lý: công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Với tư cách là một chủ thể pháp luật kinh tế, công ty cổ phần có đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng trên thị trường. Khi tham gia vào quan hệ pháp luật, công ty nhân danh chính mình thông qua hành vi đại diện của chủ thể đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời chịu toàn bộ nghĩa vụ phát sinh đến hết giá trị tài sản công ty.
  • Vốn điều lệ: đặc trưng quan trọng của công ty cổ phần và cũng là tính chất quyết định phân biệt với công ty TNHH. Vốn điều lệ được chia ra nhiều phần nhỏ có giá trị bằng nhau (cổ phần), mỗi cổ phần đại diện cho giá trị thực tế tính bằng tiền (mệnh giá cổ phần). Tư cách cổ đông của công ty cổ phần được xác định dựa trên quyền sở hữu cổ phần.
  • Thành viên công ty (cổ đông): có thể là cá nhân hoặc tổ chức có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài sở hữu cổ phần. Cổ đông công ty thường rất nhiều, hầu như không có sự quen biết nhau và không quan tâm tới nhân thân của nhau mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp. Luật Doanh nghiệp chỉ quy định số cổ đông tối thiểu là 3 chủ thể mà không giới hạn số cổ đông tối đa. Đồng thời, thủ tục chuyển nhượng vốn góp đơn giản, dễ dàng giúp các cổ đông mua bán, chuyển nhượng ra ngoài nên số lượng thành viên công ty tăng lên một cách nhanh chóng và đáng kể. Do vậy, công ty cổ phần phát huy cao nhất khả năng thu hút vốn của mình, dễ dàng mở rộng quy mô sản xuất – kinh doanh, nhờ đó nếu có rủi ro xảy ra được chia cho nhiều người.

Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp