RSSThành lập doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học

| 25/08/2017

Để hoạt động dịch vụ tư vấn du học, tổ chức tư vấn du học cần được thành lập theo quy định của pháp luật. Vậy hồ sơ thành lập trung tâm tư vấn du học như thế nào? Để hoạt động dịch vụ tư vấn du học, cá nhân, tổ chức có nhu cầu cần thành lập […]

Xem chi tiết

Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

| 27/03/2017

Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang chuyển đổi, từng bước thiết lập và vận thành theo cơ chế thị trường định hướng theo chủ nghĩa xã hội. Cải cách hướng vào thị trường là một trong  những nguyên nhân chủ yếu giúp cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng. Để công ty […]

Xem chi tiết

Con đường thành lập doanh nghiệp?

Con đường thành lập doanh nghiệp?

| 16/03/2017

Một số ý kiến cho rằng, các điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân  rất khó khăn và con đường thành lập thì nhiều thử thách và khó khăn. Theo bản thân tôi, khi bạn muốn thành lập và quản lý một doanh nghiệp, bạn nên tự trả lời những câu hỏi sau: Địa […]

Xem chi tiết

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

| 14/03/2017

Trong những năm gần đây, nền kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Xu thế này mở ra nhiều thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp. Vì vậy, pháp luật kinh doanh là một lĩnh vực chính yếu, […]

Xem chi tiết

Vốn của công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

Vốn của công ty cổ phần có những đặc điểm gì?

| 13/03/2017

Vốn của công ty cổ phần có những đặc điểm sau: Thứ nhất là đặc trưng về vốn của công ty thường được thể hiện ở vốn điều lệ. Trong cơ cấu vốn của công ty, vốn điều lệ thể hiện những nét đặc trưng nhất mà có thể phân biệt với các loại hình […]

Xem chi tiết

Ngành nghề kinh doanh – Thành lập công ty

Ngành nghề kinh doanh – Thành lập công ty

| 09/03/2017

Ban đầu các thương nhân hoạt động kinh doanh đơn lẻ, nhưng với sự phát triển và mở rộng của hoạt động thương mại và cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các thương nhân phải có sự liên kết vốn với nhau để kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh và mở rộng […]

Xem chi tiết

Quyết định thành lập công ty cổ phần

Quyết định thành lập công ty cổ phần

| 08/03/2017

Công ty cổ phần là một hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến và ngày càng chiếm vai trò to lớn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, quyết định thành lập công ty cổ phần tuy ra đời muộn hơn so với các […]

Xem chi tiết

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

| 22/11/2016

Cần tiến hành hoạt động gì để quyền tự do đảm bảo trên thực tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và nhà nước ta suốt từ thập kỷ 90 thế kỷ XX đến nay. Kinh doanh là hình thức hoạt động buôn bán, môi giới, thương mại.Nhưng dù dưới bất cứ […]

Xem chi tiết

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

| 05/09/2016

Khi thành lập công ty cổ phần, các cổ phần được mua lại theo yêu cầu của cổ đông hoặc quyết định của công ty phải được thanh toán và xử lý theo yêu cầu của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo việc thanh toán đủ các khoản nợ và các […]

Xem chi tiết

Khái niệm và đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

Khái niệm và đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

| 01/09/2016

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở nước ta hiện nay đó là công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và doanh nghiệp tư nhân. Để dễ dàng và thuận tiện hơn cho quý khách hàng […]

Xem chi tiết