Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

| 15/08/2016

Khi thành lập công ty cổ phần, quý khách hàng và các bạn nên tham khảo và nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành. Sau đây Luật Việt Tín xin giới thiệu một số thông tin hữu ích về thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần.

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

thành lập công ty

Để tiến hành thủ tục pháp lý này, các cổ đông trong công ty cổ phần đáp ứng điều kiện sau:

  •  Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp 2014
  • Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 3 năm, cổ đông sáng lập công ty cổ phần có quyền nhượng cổ phần của mình cho người khác
  • Chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người không phải là cổ đông sáng lập của công ty khi được Đại hội đồng cổ đông cho phép. Người có dự định chuyển nhượng trong trường hợp này không có quyền biểu quyết về hoạt động chuyển nhượng các cổ phần đó

Bên cạnh đó, khi tiến hành các thủ tục thành lập công ty cổ phần, mọi cổ đông đều phải tuân thủ theo Điều lệ công ty. Chính vì vậy, cổ phần được tự do chuyển nhượng,trừ một số trường hợp quy định theo Luật Doanh nghiệp 2014 và điều lệ công ty. Nếu điều lệ công ty của bạn quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần, các cổ đông muốn chuyển nhượng phải hoàn toàn đáp ứng theo các tiêu chí này.

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần được tiến hành như sau:

a.Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Trong trường hợp này, các bên liên quan ký kết và thực hiện đúng theo thoả thuận trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tiếp theo đó, phải tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục pháp lý này.

Quý khách hàng và doanh nghiệp cần phải tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đong để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần. Các thông tin trong sổ đăng ký cổ đông của công ty cần phải tiến hành chỉnh sửa và bổ sung. Cuối cùng, cần phải tiến hành đăng ký thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.
 b.Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông
Khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp này, bạn cũng thực hiện các thủ tục tương tự giống với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập. Bạn cần thực hiện đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để được tư vấn thành lập công ty cổ phần, kính mời quý khách hàng và các bạn liên hệ ngay với Luật Việt Tín theo số hotline:

0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Trân trọng.

Tags:

Chuyên mục: Thành lập doanh nghiệp