Tiêu chuẩn của đối tượng được bảo hộ sáng chế

| 27/06/2016

Không phải bất kỳ sản phẩm, quy trình công nghệ nào cũng có thể được đăng ký sáng chế, pháp luật về Sở hữu trí tuệ  có những quy định về những điều kiện, tiêu chuẩn riêng đối với đối tượng được đăng ký sáng chế riêng và văn bằng bảo hộ sáng chế bị chấm dứt hiệu lực khi nào? Chính vì vậy, bài viết này, Việt Tín chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những quy định của pháp luật về tiêu chuẩn của đối tượng được bảo hộ sáng chế:

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Theo quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Theo Điểm b Điều 25.3 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ thì Giải pháp kỹ thuật – đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế – được hiểu là tập hợp cần và đủ các thông tin về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định. Giải pháp kỹ thuật có thể thuộc một trong các dạng sau đây:

  • Sản phẩm dưới dạng vật thể (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện, mạch điện…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng chất thể (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng một nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học (gen, thực vật/động vật biến đổi gen…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin về một sản phẩm chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người, có khả năng tự tái tạo;
  • Quy trình (quy trình công nghệ; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định.

Để đăng ký sáng chế, thì sáng chế của bạn phải thuộc các trường hợp nêu trên, Và đáp ứng các điều kiện được bảo hộ theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005: điều kiên về tính mới, về trình độ sáng tạo, về khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

Sau khi đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế, bạn phải tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Mọi thắc mắc của quý khách hàng về đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích cũng như thủ tục đăng ký sáng chế, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623
Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ