Vấn đề nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

| 02/08/2016

Tăng cường nhận thức công đồng về sở hữu trí tuệ là gì? là một trong những giải pháp cần thiết bên cạnh đăng ký sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng và bảo vệ có hiệu quả. Mục tiêu của giải pháp này là làm cho toàn xã hội nhận thức được ý nghĩa và vai trò của hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tiến tới xây dựng thói quen tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ  và không đồng tình với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các thông tin về sở hữu trí tuệ, đưa việc sử dụng pháp luật và bảo hộ, thực thi quyền trở thành quen thuộc với xã hội. Cần phải làm cho mọi người hiểu rằng việc tham gia phòng ngừa và đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là tự bảo vệ quyền lợi của chính mình, góp phần xây dựng một xã hội phát triển.

Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng các bài viết của các chuyên gia về sở hữu trí tuệ thay vì đăng trên các tổ chức chuyên ngành, tổ chức các diễn đàn về sở hữu trí tuệ , các cuộc thi về sở hữu trí tuệ…Những hình thức này có tác dụng nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ của công chúng, góp phần thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả.

Biểu dương, khuyến khích các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Bên cạnh đó thường xuyên cập nhật các thông tin về các Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan SHTT để có kinh nghiệm xử lý các trường hợp vi phạm tương tự.

Nếu quý khách có nhu cầu đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm mục đích bảo hộ quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ của mình thì vui lòng liên hệ tới luật Việt Tín để biết thêm thông tin chi tiết.

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ