Vấn đề thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

| 27/09/2016

Việc ban hành pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh doanh cũng như người tiêu dùng và cả nền kinh tế. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật chỉ là một phần, vì đặc tính của nhãn hiệu hàng hóa rất dễ bị xâm phạm. Do đó, tất cả các quốc gia đều quan tâm đặc biệt đến vấn đề thực thi pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có nhãn hiệu hàng hóa. Bởi vì nếu như đăng ký nhãn hiệu hàng hóa mà tình trạng xâm phạm vẫn diễn ra như bình thường thì sẽ không có ý nghĩa gì.

Thực thi pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu

Thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là việc các cơ quan có thẩm quyền thực thi và mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong việc thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác thực thi, các biện pháp và cách thức mà các cơ quan này tiến hành thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Hệ thống các cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật  bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa bao gồm: cơ quan đăng ký nhãn hiệu, cơ quan xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại và tranh chấp, cơ quan kiểm soát biên giới, công an, quản lý thị trường. Dù chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan này à khác nhau nhưng đều có chung vai trò hỗ trợ thực hthi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Để việc thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa có hiệu quả, các nước trên thế giới sử dụng nhiều biên pháp bảo hộ: bảo hộ bằng pháp luật hình sự, bảo hộ bằng pháp luật dân sự, bảo hộ bằng pháp luật hành chính, bảo hộ bằng biện pháp kiểm soát biên giới và bảo hộ bằng pháp luật cạnh tranh tranh bao gồm pháp luật cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật kiểm soát độc quyền.

Để tiến hành bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trên phạm vi quốc tế, các quốc gia tiến hành ký kết các điều ước quốc tế hoặc thừa nhận nguyên tắc có đi có lại. Đây là những cách thức quan trọng để khắc phục tình trạng lãnh thổ của quyền sở hữu trí tuệ  nhằm ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại.

Để đăng ký nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp mình cung cấp quý khách xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật Việt Tín để được hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ.

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ