Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền

| 13/10/2016

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hiện nay trên thực tế nhiều khi gặp phải trường hợp phải tranh chấp quyền với một chủ thể khác đăng ký tên miền có sự tương đồng với nhãn hiệu hàng hóa của mình. Có thể nói, Cho tới thời điểm hiện tại, xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền không còn là một vấn đề mới trên thực tế, bởi lẽ đã có rất nhiều vụ kiện tranh chấp tên miền xảy ra từ những năm 2000 cho tới nay. Tuy nhiên, xét về khía cạnh pháp lý thì có thể nói đây vẫn còn là một vấn đề mới mẻ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì sau nhiều năm, tại Việt Nam vẫn chưa có những quy định thật sự thống nhất và chi tiết điều chỉnh vấn đề xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền, cũng chính vì thế mà hiện nay, chưa có một định nghĩa hay cách lý giải chính thức về mặt pháp lý trong vấn đề này.

Xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền

Trên thực tế, đa phần xung đột sẽ xảy ra trong giai đoạn thực thi quyền, ít khi thấy được xung đột diễn ra tại thời điểm xác lập, tức là thời điểm các chủ thể thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc gia hay thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế và thủ tục đăng ký tên miền. Trước tiên, chúng ta cần hiểu, xung đột quyền chính là sự mâu thuẫn, đối lập giữa các chủ thể về quyền lợi, sự đối lập này có thể xuất phát từ bên trong hoặc do các điều kiện bên ngoài. Từ đó, có thể xây dựng khái niệm xung đột quyền giữa nhãn hiệu và tên miền là sự xung đột trong việc xác lập và thực thi quyền của nhãn hiệu và tên miền.

Bởi về mặt pháp lý, đây là hai đối tượng khác nhau nên sẽ được đăng ký bởi những chủ thể khác nhau, mỗi bên sẽ tuân thủ quy định của một luật riêng và chỉ trừ trường hợp chứng minh có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nếu không việc đăng ký nhãn hiệu với hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và việc đăng ký tên miền với những điều kiện nhất định sẽ là hoàn toàn độc lập và không có sự xâm phạm lẫn nhau. Mâu thuẫn đa phần sẽ chỉ xảy ra khi một tên miền trùng với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác được đưa vào sử dụng, lúc này, sự xung đột quyền mới thật sự có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ giữa các chủ thể. Và tới thời điểm đó, sự liên hệ mật thiết giữa hai vấn đề tưởng chừng như không liên quan mới thực sự được bộc lộ và gây ra nhiều tranh cãi trên thực tế.

Tags:

Chuyên mục: Sở hữu trí tuệ